Professor i bakteriologi ved Gades Institutt i Bergen, Harald Wiker, bekrefter at bakterieinfeksjoner kan påvises raskere ved hjelp av den nye metoden, og bidra til rett behandling. Sequence Decoder-testen øker også tryggheten i sykehuset.

— På et tidlig tidspunkt kan man få informasjon om infeksjoner som krever isolasjon av pasienter. Også på laboratoriet har dette betydning, fordi man får informasjon om prøver som må behandles med strengere sikkerhetstiltak.

Wiker opplyser at metoden først og fremst er interessant for mikrobiologiske laboratorier, som driver med artsbestemmelse av mikrober. Særlig gjelder dette laboratorier som driver med rutinediagnostikk av infeksjoner hos mennesker, men også hos dyr.