Fredag sendte Statens vegvesen ut pressemelding om at svært mange bompengeselskap hadde altfor store kostnader. Blant disse var Sunnhordland Bru— og Tunnelselskap, som driver Trekantsambandet.

Selskapet ble blant annet kritisert for å ha latt styreleder Harry Herstad og kona reise på seminar i USA for 118.000 kroner. I tillegg stilte revisjonsrapporten spørsmål med alkoholutgiftene, julegaver, sponsing og manglende bilag, for å nevne noe.

Fant 15 feil

Mesteparten av dette er feil, mener selskapet i et brev det sendte Vegdirektoratet i går.

«Den kostnad vi har funnet på USA-reisen for styreleder fordeler seg slik: Flybilletter kr. 67.589, diett- og oppholdsutgifter kr. 23.752 og deltakeravgift kr. 8.717, til sammen kr. 100.058. Av dette ble kr. 41.164 som var ledsagers kostnad, lønnsmeldt på styreleder. Beløpet på kr. 118.246 som er tillagt styreleders reise, er således feil», står det i brevet.

I brevet er det også påpekt 14 andre feil eller misforståelser i internrevisjonens rapport, i tillegg til at det hevdes det var avtalebrudd av Vegvesenet å sende rapporten til Samferdselsdepartementet før bompengeselskapene hadde fått kommentert den.

Tar selvkritikk

Flere i styret har overfor BT hevdet at rapporten ble sendt ut for å påvirke storting og regjering til å gå inn for ett statlig bompengeselskap, noe veisjefen har ønsket lenge. Selskapet innrømmer likevel at praksisen med å betale reiser for styremedlemmenes ledsagere kan være gjenstand for kritikk. Det samme gjelder lokal sponsing og omfanget av julegaver.