TRUDE HAUG

Hundre arbeidere mesker seg med kake i kranselaget på Jektevikutstikkeren. Helt siden 15. juni i fjor har arbeidet med den nye Hurtigruteterminalen pågått. Alle kontraktene for ferdigstillelse går ut den 30. november, og siden de ligger omtrent en uke bak skjema, må de jobbe alt de kan fremover. Forsinkelsen er ikke arbeidernes skyld, men de fikk seg en nesestyver da de måtte ta inn ekstra stål, forteller byggeleder Arne Steffensen,

Bygget kommer til å koste 205 millioner kroner. Og det har høy standard.

«Se, en båt!»

— Terminalen ligger ved sjøen og det skal se skikkelig ut, mener Steffensen, som karakteriserer huset som rettvinklet, men ikke A4.

— Om bord i Hurtigruten er det jo også god standard, så dette må vi se i sammenheng. Bygget har innvendige rulletrapper og det blir lukket landgang helt ut til båten, så ingen behøver å bli våte. At passasjerer og gods er helt atskilt, er også veldig viktig, sier Steffensen.

Huset skal ha maritim stil. Og det fikk Steffensen bekreftet gjennom barnebarnet sitt som så bygget for første gang og utbrøt: «Se, en båt».

Prosjektleder Tor Bjerkli er stolt av at det store kjøle- og fryseanlegget bruker frysemediet CO2, som er et dyrere, men mer miljøvennlig alternativ.

«Landevinning»

Arbeiderne siger inn mot kakene som står klare på kaien. De synes de har hatt en fin arbeidsplass på det nye bygget.

— Sikkerheten har i hvert fall vært godt ivaretatt, mener Bjarte Alsager fra Åsane Byggmesterforretning. Det har vært noen småkutt her og der, men vi er en bra gjeng, forteller han.

I talen til arbeiderne, hovedsakelig norske, kaller Bjerkli prosjektet for den største landevinningen i Bergens historie. Det er kjørt på 150.000 kubikk med stein og anlagt 750 meter med nye kaier i området. Bare grunnarbeidet har kostet 150 millioner kroner.

Kjenner mål og akser

Sølve Helgheim har vært bas på betongen på den nye Hurtigruteterminalen. Han begynte i hullet i grunnen og har fulgt arbeidet hele tiden.

— Jeg kjenner mål og akser, sier han. - Visse ting er jo basis på et slikt bygg. De lange, smale vinduene er spesielle, mener han. - På avstand, ute fra sjøen, ser bygget faktisk ut som en båt, sier han, som fikk overrakt et lite anker for sin innsats på terminalen fra første dag. Det skal han ha i husvognen sin.

KRANSELAG. Arbeiderne på den nye Hurtigruteterminalen koser seg med kake i solskinnet på Jektevikutstikkeren. Prosjektlederen kaller dette den største landevinningen i Bergens historie. <p/>FOTO: TRUDE HAUG
SOM EN BÅT. Den nye Hurtigruteterminalen skal stå i stil med Hurtigrutene: Den skal ligne på en båt og være godt utstyrt.<p/>FOTO: TRUDE HAUG