• Vi hadde hatt en sterk sak dersom det hadde blitt rettssak. Men det ville vært en stor påkjenning for kvinnen, sier personaldirektøren i den statlige etaten.

BT skrev i går at lederen for et offentlig kontor i Bergen fikk sparken i fjor høst. Saken var på full fart mot rettsapparatet, før det endte i forlik i januar. Forliket ga kvinnen 910.000 kroner i erstatning, 275.000 i utgiftsdekning og en beklagelse. Dessuten ble oppsigelsen trukket. Kvinnen sa også opp jobben.

Personaldirektøren avviser at forliket er en fallskjerm der etaten kjøper seg fri fra dårlig saksbehandling.

— En rettssak ville vært en stor påkjenning for alle; både for kvinnen selv og vitnene. Og i denne saken ville det vært mange vitner. Dessuten ville det vært dårlig reklame for etaten, sier han.

Når alternativet er en omfattende rettssak, er dette forliket ikke dyrt, mener han.

— Utgiftene hadde vært omtrent de samme om saken hadde gått gjennom rettsapparatet. Da hadde hun hatt rett til å stå i stillingen til saken var endelig avgjort. Med en ankebehandling hadde det fort gått over to år. Da havner du på omtrent samme beløpet som i forliket, sier han.

Personaldirektøren avviser at etaten har mobbet henne.

— Det er det ikke grunnlag for å si. Hun er gitt fullt innsyn og anledning til å ivareta sine interesser. Vi har ikke gjort noen saksbehandlingsfeil. Men vi innser at saken kunne vært behandlet bedre. Hun kunne blant annet fått innsyn tidligere i organisasjonsrådgivers rapport.

Kvinnen reagerer sterkt på personaldirektørens utsagn.

— De har begått saksbehandlingsfeil gang på gang fra første dag, sier hun.

Henning Jakhelln, professor i offentlig rett, sier til et fagblad som har omtalt saken at forliket er en 120 prosents seier for kvinnen.