— Jeg ble svært forundret da det viste seg at inntektene i bompengeringen var over 30 millioner kroner under budsjett. Men det er bra at taksten fryses og at det i stedet settes opp flere bomstasjoner. Det blir det mest rettferdige, at stasjonene fordeles utover byen, sier Stein Edvard Seim, regionsjef for NAF region Vest, til bt.no.

— Så dere hilser egentlig bompengevedtaket denne uken velkommen?

— Nei, du må ikke strekke dette for langt. Men det er klart at for storforbrukerne ville det svi om taksten skulle økes fra 15 til 18 kroner.

- Feil

Ole J. Christensen, formann i Bergen NAF, er tydeligere.

— Det er ikke riktig at bybanen i Bergen finansieres med økte bominntekter, sier han til bt.no.

— Finansieringen må komme fra et annet budsjett, da forbrukernes bompengeutgifter har nådd taket. Vi mener også at det blir feil å utvide bomringen for å få inn mer penger.

Christensen er lei av at regningen skyves over på bilistene når budsjett sprekker.

— Historien viser en lei tendens til at kostnadsrammene for utbyggingsprosjekter sprekker, og at det blir bilistene som må betale for politikernes manglende evne til å budsjettere riktig.

Sviktende inntekter

Mandag kveld ble politikerne enige: Bompengeordningen utvides til 2015, det blir slutt på gratis passeringer på søndager og helligdager. I tillegg blir det flere bomstasjoner.

Taksten røres altså ikke. Imidlertid skal rabattordningene vurderes. Det kan gjøre bompengeordningen dyrere for alle de som kjører mer enn det månedlige taket på 60 passeringer i måneden.

Bakgrunnen for vedtaket er at inntektene så langt i bompengeringen ligger langt etter skjema. Inntektene i år ventes å ligge på i underkant av 200 millioner kroner, som er 35-36 millioner mindre enn forutsatt.

Ingen proteststorm

Siden mandag kveld har diskusjonsforumet til bt.no slått gnister. Politikerne - og for øvrig også styreledere på San Francisco-tur - får virkelig kjørt seg.

Men hos NAF, bilistenes vaktbikkje, kan man ikke melde om et tilsvarende engasjement.

— Ved tidligere bompengediskusjoner har vi merket en betydelig pågang. Men ikke denne gang. Jeg tror vi kan telle henvendelsene på en hånd, sier Stein Edvard Seim.