Endrede rammevilkår gjorde at lærere som opprinnelig var positiv til prosjektet med fleksibel gruppestørrelse på Aurdalslia skole, snudde om. Børge Haugsdal er en av åtte lærere som var med fra begynnelsen.

Han understreker at han kun representerer seg selv, men tror han snakker for flere av sine kolleger.

Haugsdal mener det opprinnelige opplegget var veldig bra.

— I oppstarten var det positiv respons, både fra lærere, elever og foreldre. De siste ett til to årene har vi lærere vært imot opplegget fordi forutsetningene har endret seg. Rammevilkårene er dårligere. Mindre lærertetthet, flere elever og ingen rom til smågruppeundervisning.

Også rektor Terje Storesund har overfor BT pekt på endrede rammevilkår som et problem. Men han har også ment at usikkerhet blant lærerne har bidratt i negativ retning. Til BT sa han 23. mars: «Det kan også ha med lærernes usikkerhet å gjøre. Dette var et lærerinitiert forsøk, et krevende forsøk, som ble startet med stor entusiasme. Siden kom andre lærere til. De gjør en skikkelig jobb, men det er ikke deres prosjekt. Dette kan ha skapt usikkerhet som er blitt eksponert til foreldre. Usikkerheten kan ha gjort foreldrene kritiske.»

Børge Haugsdal gir uttrykk for stor skuffelse over uttalelsen. Storesund har også gitt uttrykk for at han er forundret over den sterke kritikken fra foreldre mot undervisning i storgrupper.

— Når rektor sier at han er forundret, er det merkelig. For det kan han ikke være. Han vært kjent med dette i hvert fall i halvannet år, sier Haugsdal.

Silje Katrine Robinson