• Bilførerne kan bidra til å redusere antall hjortedrap i bergenstrafikken. Respektere fareskiltene og fartsgrensene.

Det sier politiførstebetjent Ronny Lentføhr ved Hordaland politidistrikt.

Han har i mange år hatt som bierverv å bistå viltforvaltningen i Bergen med å utføre oppsyn med hjortebestanden, gå ettersøk med spesialtrent hund for å finne og avlive skadet hjort.

— Dyrevernaspektet ved de mange påkjørslene av hjort er alvorlig. Jeg har avlivet mange svært ille tilredte hjorter som led fryktelig før de ble befridd for smertene. Det er lite hyggelige syn både for dem som har kjørt på hjortene, og for oss som tilkalles for å avlive dyrene.

Lentføhr synes situasjonen på Flyplassveien er blitt ille.

— Jevnt over kjøres det for fort til tross for den tydelige skiltingen. Min erfaring er at drosjene har en tendens til å kjøre fortere enn andre biler til og fra flyplassen. Jeg vil oppfordre disse yrkessjåførene til å redusere farten, sier han.

De fleste påkjørslene av hjort skjer om våren og om høsten.

— Kollisjon mellom bil og hjort kan bli alvorlig ikke bare for hjorten. En stor bukk kan veie 250 kilo. Kollisjon med en stor hjort kan ende tragisk både for motorsyklister og bilister, sier Lentføhr.