• Hvis liv og helse er truet kan det bli innvilget dispensasjon fra streiken, sier Terje Skog, talsperson for de streikende heismontørene i Heismontørenes fagforening.

Han sier at slike søknader skal behandles både av arbeidsgiver og de streikende, og at partene skal være enig hvis søknaden skal innvilges.

— Vi er i prinsippet velvillig til å hjelpe, og er ikke ute etter å ramme tredjeperson, sier Skog.

Han kjenner ikke denne saken, men mener det er uforsvarlig av heiseier å bare ha kontakt med et servicefirma hvis de kan risikere at liv og helse trues ved heisstans. I Dreggsallmenningen 4 er det Reber Schindler Heis som er eier.

— Sykehus har for eksempel egne folk som reparerer heisene, sier Skog.

220 heismontører er nå i streik eller lockout, og konflikten har vart i seks uker. Bakgrunnen for konflikten er at heismontørene krever en tariffesting av at norske arbeids- og lønnsvilkår skal gjelde i Norge.

— Vi har hatt tilfeller av at arbeidsgiver utnytter billig arbeidskraft fra utlandet. Vi vil gjerne konkurrere på kvalitet og effektivitet, men krever like lønns- og arbeidsvilkår, sier Skog.

Streikeviljen er fortsatt stor, sier han.

— Vi vil holde ut veldig lenge, og har enorm støtte fra fagbevegelsen. I prinsippet er det hele velferds-Norge denne streiken gjelder, sier Skog.