Debatten hjerneflukt handler egentlig ikke om hvorvidt studenter flytter fra Bergen til Oslo så snart de er ferdig utdannet eller ikke.

Vi må ta vare på forskjellene i de ulike byene, og først og fremst hindre at Bergen og Stavanger utkonkurrerer hverandre om de skal samarbeide i en eventuell storregion. Det kan bli tilfellet om fylkeskommunene blir historie og færre storregionale styrer overtar.

Det mener statsviter Frank Aarebrot som representerte «Vestlandspartiet» i panelet med Hordalands annenkandidater fra Ap, SV, FrP og Høyre.

— 70 prosent av de nasjonale inntektene kommer fra Vestlandet og vi får bare 28 prosent tilbake, sier Aarebrot.

Likevel mener han at det aldri har vært et poeng at alle som utdanner seg i Bergen skal bli værende i byen.

— Hjerneflukten til Oslo er i alle fall ikke noe problem for Norge, sier han.

På problemstillingen om hvordan vestlandsbyene skal forholde seg til hverandre i en eventuell Vestlandsregion, sier han at Bergen ikke skal konkurrere mot Stavanger eller Ålesund.

— Det vil komplettere Vestlandet med forskjellige nettverk sier han, og viser hvordan Bergen alltid har konkurrert med Oslo finansielt, mens Stavanger kjemper mot Trondheim om å være teknologiens hovedstad i Norge.

— Jeg kjøper ikke helt at Bergen er i krise. Når vi skal konkurrere, er det med resten av Europa. Når det gjelder offentlig sektor er Norge et ekstremt sentralisert land. Vi eksporterer mest ubehandlede artikler av alle OECD-landene. Bergen er faktisk nest størst i Europa, etter Hamburg, på skipsmekling, bemerker han.