OLAV GARVIK

Oslo

Det er Bergens Tidendes intervju med statsminister Kjell Magne Bondevik i tirsdagsavisen som har fått SV-representanten fra Hordaland til å reagere.

Lysbakken har ved flere anledninger, senest i spørretimen i Stortinget, rettet søkelyset mot de uheldige utslag vi har sett på grunn av mangelfullt lovverk når det gjelder gamblervirksomhet. I dag leverer han dessuten en interpellasjon til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, der han vil vite hvorfor hun stanset det arbeidet som tross alt var i gang for å bøte på skavankene i lovverket.

Pinlig

— Hun har opptrådt pinlig overfor Lotteritilsynet, som tross alt er regjeringens eget organ, sier Lysbakken og fortsetter:

— Det eneste vi i dag har å støtte oss til på dette området er en lov fra 1930-årene som forbyr pyramidespill. Men nettverksspill er ikke omgitt av noen lov.

Derfor er det i høyeste grad kritikkverdig at kulturministeren grep inn overfor Lotteritilsynet som for et par år siden oppnevnte en arbeidsgruppe med tanke på å forberede nødvendige lovreguleringer. Gruppen ble oppløst, angivelig i påvente av at et EU-direktiv som var like om hjørnet. Men vi vet at det tar lang tid før slike trer i kraft. Derfor er det en drøy forsømmelse av statsråden å gripe inn på den måten, sier Lysbakken videre.

Bløff?

— Bondevik lover jo bot og bedring, så å si? Og det er vel bedre sent enn aldri?

— Mitt poeng er at hans ord ikke står til troende. Når han sier til BT at han vil ordne opp, så er det en ren bløff, og en pinlig bortforklaring. Det er ikke Bondevik som vil sørge for at vi får et tidsmessig lovverk, men faktisk EU.

— Vi kunne hatt et godt lovverk, hvis regjeringen hadde unnlatt å opptre slik den har gjort. Det er en ganske drøy forsømmelse, mener Audun Lysbakken.

Presset til å utsette

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er presset til å utsette monopolisering av spilleautomatene, men avviser å forhandle fram en løsning med automatbransjen.

Svarstad Haugland måtte onsdag forlenge dagens spilleautomatordning med et halvt år og dermed utsette monopolet som skulle innføres for Norsk Tippings automater fra nyttår.

Bakgrunnen er at Borgarting lagmannsrett i forrige uke avgjorde at monopolet ikke kan innføres før det foreligger en rettskraftig dom som avgjør om monopolet strider med EØS-avtalen.

Tre ganger har kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland dermed fått en avgjørelse mot seg i automatsaken.

Nå vil automatbransjen ha en dialog med regjeringen.

Ottar Dalset, leder i Norsk Lotteri- og Automatbransje Forbund (NOAF), er fullstendig overbevist om at regjeringen vil gå på nye nederlag både i norsk rettsvesen og i EFTA-domstolen.