— Moderne misjon er preget av tenkningen om at man vil nå hele den kjente verden med evangeliet, sier Lisbeth Mikaelsson, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Det å skulle utbre kristendommen over hele verden innenfor begrenset tidsspenn har vært en del av misjonstanken i hvert fall 100 år.

Under verdens misjonskonferanse i Edinburgh i 1910 het det at hele verden skulle kristnes «in our time», i vår tid.

— At Sæle og andre tar i bruk moderne teknologi betyr nok ikke at de tror at de kan kristne hele verden, men at de vil nå hele verden, sier Mikaelsson.

Og verden kan like gjerne frelses fra Bergen som fra noe annet sted.

— Tenk på Aril Edvardsen, sier Mikaelsson.

Da han døde i september i år, hadde predikanten fra Kvinesdal bygget opp et kristent evangeliserende mediehus som med radio- og tv-sendinger nådde 80 land.

Mikaelsson har blant annet forsket på nyreligiøsitet og religion i det seinmoderne samfunn, og sett på kommersialisering og entreprenørskap i den sammenheng.

— Det er klart at sånne foretaksomme typer som Finn Jarle Sæle også kan betraktes som entreprenører. Virksomheten må jo finansieres. Det gjør jo at den også må gjøres kommersiell, sier Mikaelsson.

Hun ser imidlertid ikke noe galt i det.