— Gjennom året har det ikke vært noen ting som skulle tilsi at studentene var misfornøyde. Men så eksploderer alt på et møte i april, sa Bjerkreim til Bergens Tidende.

Den uttalelsen har fått flere av studentene til å reagere.

— Jeg hadde et møte med Monica i høst der jeg fortalte at jeg ville slutte fordi jeg ikke fikk den undervisningen jeg hadde betalt for. Jeg hadde solgt huset og flyttet fra Sørlandet til Bergen fordi MI kunne tilby 60 timer undervisning i featurejournalistikk. Men da jeg begynte, fikk vi ingenting. Dette tok jeg opp med rektor, men hun sa at forholdene ville bedre seg etter jul. Det gjorde de ikke, forteller Haldis Quale (31) fra Farsund.

Tillitsvalgt for klassen, Lars Erik Taraldsen, reagerer også på rektors fremstilling.

— Hun fikk tidlig signaler på at ting ikke fungerte som det skulle. Vi hadde blant annet et klassemøte med ledelsen før jul. Før det hadde flere enkeltelever tatt opp ulike problemer med henne. Saken er at det skjedde fint lite før vi koblet inn advokat i mars.

Rektor Monica Bjerkreim fastholder at kritikken kom uventet.

— De som tok kontakt med meg, snakket på egne vegne, ikke på vegne av klassen. Men det stemmer at vi hadde et møte i november, og ble enig om å gjøre noen grep. Etter det hørte jeg ingenting og regnet med at alt var i orden. Derfor ble jeg sjokkert da dette kom opp igjen i april.

— Hvordan kan du forklare at et samlet kull på 18 elever blir så misfornøyde?

— Jeg kan ikke forklare det, kun beklage det.

BT er blitt kontaktet av elever fra fjorårets kull på journalistlinjen. De kjenner seg ikke igjen i kritikken.

— Vi er veldig godt fornøyd med det opplegget vi gikk gjennom, samstemmer to av studentene, Andreas Isaksen og Marius Valle.