— Vi har bedt om et forhandlingsmøte med kommunen, og mener at Natalia Lied er for fast ansatt å regne, sier Gunnvor Sen i Skolenes Landsforbund.

Det var i går Bergens Tidende skrev om russiske Natalia Lied som i åtte år har jobbet som morsmålslærer i Bergen. En formalfeil gjorde at Lied ikke ble godkjent som morsmålslærer før 11. juli i år. Da hadde skolen oppgradert en annen lærer med svakere bakgrunn og hadde ikke lengre bruk for Lieds arbeidskraft.

- Fulgte ikke reglene

— Natalia Lied er en absolutt dyktig lærer, men det hjelper ikke når en annen har fått godkjent utdanningen først. Den som først får godkjent utdanning, får først fast jobb, uttalte undervisningsinspektør Michael Sønnesyn i BT i går.

Skolenes Landsforbund hevder på sin side at administrasjonen for morsmålsundervisning ikke har fulgt sin egen underlige ansettelsespolitikk.

— Den andre læreren ble oppgradert før hun fikk godkjenning, sier Gunnvor Sen.

Ifølge forbundet skrev rektor Florentino Bulnes allerede 10. juni at stillingen som morsmålslærer er besatt, mens godkjenningen først kom 24. juni.

— Den ansatt ble godkjent som førskolelærer og kunne bare undervise førsteklassingene. Det tok vi opp med rektor og han lovet å lyse ut de andre timene. Vi trodde saken dermed var løst, men så viser det seg at timene ikke ble utlyst. I stedet ble den ansatte læreren i august godkjent av Statens Utdanningskontor for å undervise på høyere klassetrinn, sier Sen. Hun mener begge de to morsmålslærerne må regnes som fast ansatt.

- Ikke sant

Administrasjonen for morsmålsundervisningen avviser på det mest bestemte at skolen har brutt regelverket.

— Nei, det er absolutt ikke sant. Skolenes Landsforbund kan gjerne påstå det men det er ikke sant, sier undervisningsinspektør Michael Sønnesyn.

Rektor Florentino Bulnes vil ikke uttale seg om saken til Bergens Tidende.

— Jeg mener vi har fulgt regelverket. Dette er en trist sak. Vi skulle gjerne gitt arbeid til alle, sier han.

Rykter om kameraderi

Gunnvor Sen vil ikke spekulere i hva som er årsaken til det forbundet opplever som regelbrudd.

Men i det russiske miljøet har det lenge versert rykter om at Natalia Lied kan være offer for kameraderi.

— Vi er opptatt av regelverket, og forholder oss ikke til rykter. Reglene er brutt i denne saken, holder Sen fast ved.

— Det er så mange innblandet i prosessen rundt ansettelsen slik at det er utenkelig at noen kan få en stilling på det grunnlaget, sier rektor Florentino Bulnes. Han sier han aldri har hørt om slike rykter, men det har undervisningsinspektøren.

— Ja, jeg hører at noen hevder det er kameraderi. Slike påstander skal jeg gå sterkt tilbake på. Dette kan jeg ikke ha hengende på meg. Men til nå har jeg hatt viktigere ting å holde på med, sier Sønnesyn.