– Ulykkestallet er ekstremt høyt. Det skyldes nok det første regnet på lang tid, sier operasjonsleder ved Hordaland poli-tidistrikt, Ragnar Lyssand.

Mellom klokken 13.59 og 18.17 søn-dag ettermiddag ble det registrert tretten ulykker i distriktet. Seks av disse invol-verte personskader.

Flere personskader

– Like før klokken 16 ble en elleve år gammel gutt på sykkel påkjørt ved Brann stadion. Én time senere kolliderte to biler i Arnanipatunnelen. Få minutter etterpå inntraff en kjedekollisjon med tre biler involvert i samme tunnel, sier opera-sjonsleder Lyssand.

Ulykken resulterte i at Arnanipatunne-len ble holdt stengt i to timer. Mens poli-tiet jobbet med å få bilene ut, ble det rapportert nok en front mot front -kollisjon i nærheten av Fjell kirke på Sotra.

– 17.45 skar en bil over i feil kjørebane, og fem personer ble fraktet til sykehus relativt alvorlig skadd, sier operasjonsle-der.

Tilstanden til de involverte er fortsatt uklar ifølge vakthavende ved akuttmot-taket på Haukeland sykehus.

Våte veier

– Problemet er våt veibane og sjåførenes evne til å takle den. Det er lett å feilbe-dømme bremselengde og reaksjonstid etter lang tids kjøring på tørre veier, sier Lyssand.

Han forklarer at regn etter lengre tør-keperioder medfører at støvpartikler kommer ut i veibanen og gir glatte veier.

– Det første regnet som kommer på lang tid har gjerne samme effekt som den første snøen på bergenserne. Oppford-ringen er klar: Kjør forsiktig, sier han.

Slik så det ut da en bil kjørte i fjellveggen ved Hjellestad ved 18-tiden søndag.
PRIVAT
To personer skal ha blitt skadd da denne bilen kolliderte ved Hetleflaten.
PRIVAT