— De er i beste fall ikke i stand til det, og i verste fall uten vilje til å gjøre noe, hevder han.

Lysbakken, som i fjor debuterte på Stortinget, ramser opp en rekke viktige Hordalands-saker der regjeringen enten saboterer vedtak som er gjort eller ikke gir fylket noen håndsrekning i det hele tatt:

Odontologibygg «glemt»

— Det var en klar forutsetning da vi på forsommeren behandlet Revidert nasjonalbudsjett at regjeringen i statsbudsjettet skulle komme med midler til både nytt odontologibygg og nytt studentsenter i Bergen. Stortingets vedtak var ikke til å misforstå. Likevel er ikke disse prosjektene nevnt med et ord i budsjettet.

I tillegg ser vi at de tre seilskipene (bl.a. Statsraad Lehmkuhl) ikke har fått en øre, og Helseregion Vest er stemoderlig behandlet i forhold til de øvrige helseregionene. Også bevilgningene til Bergen kommune er lavere enn de som er gitt til de øvrige storbyene, sier Lysbakken til Bergens Tidende.

- Avslørende

— Det er for det første vanskelig å forstå at regjeringen legger opp til omkamp på område etter område der den har fått klar beskjed fra stortingsflertallet. For det andre er det avslørende når vi vet at det sitter så mange hordalendinger omkring i regjeringsapparatet, enten som statsråder, statssekretærer og rådgivere. Dessuten er regjeringspartiene fra Hordaland godt representert i finanskomiteen - for ikke å glemme at den parlamentariske lederen for det største regjeringspartiet også er hordalending, sier han.