– Bergen bruker mye mer på barnehage og mindre på skole enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Dette har vært påpekt fra flere hold, spesielt har byrådet fått kritikk for manglende skolesatsing. Det er derfor naturlig å øke midlene til skole. Behovet for dette er det også tverrpolitisk enighet om. 80 prosent av kommunale budsjett er bundet opp i barn og eldre. Når man da skal prioritere, altså sette noe foran noe annet, vil det derfor medføre at man flytter penger fra ett felt til ett annet. Alle som blir fratatt penger vil føle dette som urimelig, sier hun.

Stolt-Nielsen mener, i likhet med Tomas Moltu, at det er Regjeringen som må ta ansvar for at det må kuttes i barnehagesatsingen.

– Det kuttet som gjøres på barnehagebevilgningene i Bergen, vil føre til at vi i 2009 fremdeles bruker mer på barnehage enn de rød-grønn i Trondheim, som for øvrig har skrevet brev til Solhjell og bedt om at regjeringen nå må på banen og betale det barnehagesatsingen faktisk koster, noe den ikke gjør i dag.

Ingen krise

Nestlederen i oppvekstkomiteen understreker videre at det er misvisende å si at barnehagekuttet gjøres utelukkende for å dele ut penger til skolereparasjoner.

– Det er ikke riktig at barnehagekuttet er øremerket vedlikehold på skolebygg, det skal overføres skolesektoren som helhet og bidra til både flere lærere og satsning på skolebygg. I 2009 skal mesteparten av innsparingen på driftsbevilgningen bidra til å dekke opp for underskuddet i barnehagesektoren, et underskudd som skyldes at regjeringen faktisk ikke betaler det en barnehage koster, slår hun fast.

Hun forteller til slutt at situasjonen i Bergens barnehager på ingen måte står foran krisetider, og at kvaliteten i kommunens barnehager fortsatt vil være i toppsjiktet i landet.

– Det er mulig at dette kuttet fører til flere barn per ansatt i barnehagene i Bergen, men Bergen har færrest barn per ansatt av alle kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Både Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø har flere barn per ansatt i barnehagene enn det vi har i Bergen, avslutter hun.