— Vi skal være glad for at Norge er verdens beste land å bo i, det kan ikke dette statsbudsjettet endre på, sier Hove til bt.no.

Han hadde håpet på at regjeringen skulle betale for utgiftene kommunene har hatt til å sikre full barnehagedekning. For Bergens del utgjør det 200 millioner kroner.

Svekket troverdighet — Jeg er skuffet over at det ikke kommer en krone. Istedenfor sier de at de skal komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen på fellesskapet, sier Hove.

Han mener troverdigheten til regjeringen nå er svekket.

— Nå skal kommunene gjennomføre samhandlingsreformen og full sykehjemsdekning, men troverdigheten er ikke stor når de ikke en gang fullfører reformen vi var med på å få til, sier Hove.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) sier at verken Sp eller de andre regjeringspartiene har noen interesse i å underfinansiere barnehagesatsingen.

— Her foregår det en diskusjon om beløpet mellom Kommunenes Sentralforbund og departementet. Da vi tok opp denne saken under valgkampen, fikk vi beskjed om at departementet ville komme tilbake til saken når de er blitt enige, sier Toppe.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Lavere vekst enn andre

Han er også skuffet over at mens kommunene i snitt får en økning i de frie midlene på 4,1 prosent, er økningen for Bergens del 3,9. For Hordaland er økningen 4,2 prosent.

— Vi får en mindre vekst, samtidig som vi får større oppgaver. Da er det noe som ikke henger sammen, sier Hove.

Fornøyd med statsbudsjettet? Si din mening!

SKUFFET: Harald Victor Hove (t.h.), her med byrådskollega Filip Rygg.
Håkon Jacobsen