– Nå er vi altså kommet dit at den russiske ambassadøren roser Norge i rakettsaken. Det er jo ikke spesielt rart når vi som eneste NATO-land fremmer Russlands argumenter.

– Stoltenberg uinteressert

Det var en opplagt partileder som i går holdt hovedinnlegget på årsmøtet i Bergen Høyre. Ikke uventet ble talen en sammenhengende kritikk av Stoltenberg-regjeringen, og da særlig regjeringens alenegang når det gjelder planene om et rakettforsvar i regi av NATO.

Solberg sa at det i dag er SV som styrer norsk forsvars— og sikkerhetspolitikk, med et radikalisert Ap på slep.

– Før valget sa Arbeiderpartiet at de var garantisten mot at SV skulle få for stor innflytelse i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Hvis regjeringen ikke endrer kurs i denne saken, vil det være et klart løftebrudd fra Arbeiderpartiets side, sa Solberg.

Hun minnet om at SV er motstander av NATO og at partiet ønsker tre milliarder kroner mindre til Forsvaret årlig.

– Stoltenberg kan ikke være opptatt av langsiktighet i forsvars- og sikkerhetspolitikken når han lar SV få så stor innflytelse, sa Solberg.

– Fotnotenasjon

Hun rettet også skarp kritikk mot forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for hennes håndtering av saken på NATOs forsvarsministermøte i Vilnius.

– Statsråden var overrasket over at Norge sto alene i Vilnius, men dette burde hun selvsagt vite. Jeg håper virkelig hun forbereder seg bedre før neste NATO-møte, sa Solberg.

– Vi skal ha en sterk stilling i NATO, og bidra til at alliansen er sterk. Regjeringens alenegang i denne saken viser oss en radikalisert forsvars- og sikkerhetspolitikk, som svekker oss selv og vår egen sikkerhet i forsvarsalliansen. Derfor vil vi protestere heftig i denne saken. Vi kan ikke risikere å bli en fotnotenasjon i NATO, sa Solberg.

Samler opposisjonen

– Tidligere NUPI-sjef Sverre Lodgaard har uttalt at planene om et rakettskjold er å be om bråk i forholdet til et Russland, som allerede har måttet svelge to NATO-utvidelser – hva mener du om det?

– Det er å akseptere russernes argumentasjon. Vi må i stedet si sannheten, som er at dette rakettforsvaret slett ikke er rettet mot Russland og ikke representerer noen fare for russerne, sier Solberg.

– Du sier at dere vil protestere heftig mot regjeringen – hva akter opposisjonen egentlig å gjøre?

– Jeg kan ikke si akkurat hva den videre utviklingen blir, men vi vil følge regjeringen meget nøye. Dette er en sak som sveiser opposisjonen på Stortinget tettere sammen, sier Solberg

LYKKELIG BLANT SINE EGNE: Regjeringen forsvars- og sikkerhetspolitikk består av hårfine kompromisser og frykt for å flytte komma. Slik kan vi ikke ha det, sa høyreleder Erna Solberg på årsmøtet i Bergen Høyre i går.
Deisz, Ørjan