I dag legger Warloe frem sitt tredje budsjett — det definitivt mest udramatiske hittil.

— Det er ingen grunn til fakkeltog denne høsten, sier han med en liten latter:

— Det er et godt budsjett for Bergen. Innbyggerne får se at det gradvis går bedre.

Samtidig oppsummerer finansbyråden effekten av de justeringer som «hans» regjering har gjort i inntektssystemet. I sum har de gitt Bergen 300 millioner kroner mer i 2005.

— Regjeringen fortjener ros for storbymeldingen og oppfølgingen av den, mener Warloe.

Pluss - og minus

Slik ser pluss-siden ut for Bergen:

  • Delvis tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene kombinert med ny inntektsutjevning: Pluss 225 millioner.
  • Mer vekt på rus og psykiatri i inntektssystemet: Pluss 50 millioner.
  • Toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere: Pluss 83,7 millioner.
  • Kollektivsatsing i storbyene. Pluss 25 millioner.

På den negative siden kommer momsreformen, som i fjor ga Bergen et underskudd på 66 millioner kroner.

Warloe frykter at den nye regjeringen vil reversere noen av disse omleggingene, siden flere av dem ble vedtatt mot stemmene til det nye flertallet.

Særlig spenning knytter seg til utfallet av inntektssystemutvalgets arbeid. Et utvalg som har tatt for seg hele inntektssystemet for kommunene.

— Her frykter vi omlegginger som vil slå ille ut for storbyene, sier han.

— Er det ikke et paradoks at du skal sitte og uttrykke bekymring for en rød-grønn regjering når Sp har garantert 5,6 milliarder mer til kommunene neste år?

— I så fall, og jeg tviler på at det blir resultatet, vil Bergen få vesentlig mer penger enn regjeringen legger opp til. Jeg frykter nok at en større del av pengene vil bli øremerket, noe som fratar oss handlefriheten.

Fant 100 millioner

— Hva skal i så fall pengene brukes til`?

— Etter min mening, nedbetaling av oppsamlet underskudd, sier finansbyråden.

Som for øvrig har funnet 100 millioner ekstra til underskuddsdekning i 2005. Årsaken er nye regler for føring av pensjonskostnader. Ved årsskiftet er da det oppsamlede underskuddet 600 millioner.

Årets budsjett bruker Henning Warloe til å se fremover mot 2020, lenger enn noen økonomiplan skuer.

— Ser du noe der som skremmer?

— Utfordringer, naturligvis. Samtidig er det tankevekkende å gå 10 år tilbake og se hvilken dramatisk vekst det har vært for barn/unge og eldre i kommunens budsjetter. Dette vil prege bildet også i årene fremover.