Før jul fjernet regjeringen kravet om såkalt «forenklet kunngjøring og protokollføring» av offentlige innkjøp under 500.000 kroner.

Da hadde Moderniseringsdepartementet allerede flyttet grensen for når en kommune må legge ut et kjøp på anbud, fra 200.000 til 500.000 kroner.

Motivet fra regjeringen var å redusere byråkratiet i kommunene, men Høyre mener de samtidig åpner for korrupsjon.

Derfor har partiet på Stortinget levert inn ett såkalt dokument 8-forslag om at regjeringen tar inn igjen kravet om forenklet kunngjøring ved innkjøp under 500.000 kroner.

Ikke i Bergen

Samtidig fremmet Høyres gruppeleder i Bergen bystyre, Hilde Onarheim, onsdag et forslag om at Bergen på egen hånd innfører kunngjøring om innkjøp under 500.000 kroner.

— Regjeringens endringer i lov om offentlige anskaffelser gir grobunn for korrupsjon, sier Onarheim.

Hun er likevel forsiktig med å hevde at det forekommer korrupsjon i Bergen kommune.

— Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Det ville nok vår interne kontroll ha avdekket, sier Onarheim.

Hun mener det likevel en slik ordning kan bidra til å hindre at innbyggerne mistenker kommunens byråkrater og politikere for korrupsjon.

Under ligger selvsagt også Høyre tro på markedet, og at kommunen ved å lyse ut nye oppdrag skal få billigere varer og tjenester.

Kostnadsspørsmål

Onarheim viser her til Ålesund, som i samarbeid med 12 andre kommuner har laget en egen nettside for offentliggjøring av innkjøp og anbud.

Selv om Onarheim kommer fra samme parti som finansbyråd Henning Warloe, er det ikke sikkert initiativet fører frem. Warloe var ikke orientert på forhånd, men lovte å se på saken.

Det å lyse ut innkjøp og få inn tilbud medfører også byråkrati, og koster penger.

— Ja, en må selvfølgelig gå inn og vurdere kostnadene, sier Onarheim.