— Men dette er bare min personlige oppfatning, understreker den pensjonerte Veritas-spesialisten.

På forespørsel fra Bergens Tidende har han sett på forholdene rundt dødsulykken på Mongstad i oktober 2005.

— I regelverket til Isle of Man fremgår det at kran- og løfteutstyr ikke må brukes med mindre det er i forskriftsmessig stand. Kravene til vedlikehold er også presisert. For meg ser det ut for at de ikke er fulgt, fortsetter Kindt-Lien.

Kraneksperten peker på at det er rederiets, og i neste instans kapteinens ansvar å påse at kravene blir fulgt.

— De skal blant annet se til at de årlige inspeksjonene blir utført av kvalifiserte personer. Det ser ikke ut for å ha skjedd her, sier han.

Kindt-Lien mener at førstemaskinist Krzysztof Skorupski burde ha sagt fra om at han ikke hadde de nødvendige kvalifikasjonene for å stå som ansvarlig for kranutstyret om bord og eventuelle inspeksjoner av det.

— Han burde ha etterlyst tilstrekkelig opplæring. Hadde han fått det, ville han sannsynligvis oppdaget at uboltklemmene var feilmontert, sier den pensjonerte kranspesialisten.