— Vi skulle ønske de hadde vært her. Det er viktig for oss å høre hva alle partiene har å si og hva de kommer til å stemme når saken skal behandles i Stortinget, sier Hallvard Øren i Landsforening for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH).

I en kommentar i Bergens Tidende den 17. januar i år spør Frank Rossavik hvor det blir av de konservative i debatten om ny ekteskapslov. Han undrer seg på om det offentlige rom er blitt så snevert at kristenfolket må søke ly under bakken og i bedehusene når slike saker skal diskuteres.

Alle partiene invitert

Hallvard Øren mener Rossavik har rett

— På en måte kan det virke som de bare går ut fra at loven blir vedtatt, og at de derfor ikke prioriterer å stille til debatt. Jeg tror ikke det går på at de bare har dårlig tid. Hvis partiene virkelig ønsket å stille til debatt kunne de forandret på planene sine, mener Øren.

Før jul sendte organisasjonen innbydelser til alle partiene på Stortinget. Primært ønsket de en debatt mellom stortingsrepresentanter, men dersom disse ikke kunne stille håpet de på lokalpolitikere.

Les også: Filosof skriver om det kristne ekteskapets død

- Overraskende av KrF

Til debatten torsdag kveld stilte Rune Skjælaaen fra Senterpartiet, Joril Christiansen fra Arbeiderpartiet, Erlend Horn fra Venstre og Tor Lædre fra SV. Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet var den eneste i panelet som markerte seg som motstander av ekteskapsloven.

— Jeg synes det er greit å være her, selv om mitt standpunkt skiller seg fra meningene til de andre som er til stede. Jeg visste jo på forhånd at det kom til å bli slik, sier Skjælaaen.

Han tror politikerne i de andre partiene er redde for ubehageligheter når de velger å ikke stille til debatt om ekteskapsloven.

— Det er overraskende at ikke KrF møter. Jeg hadde trodd de ville komme. Men det kan selvfølgelig hende at de anser slaget som tapt og derfor velger å holde seg hjemme, sier stortingsrepresentanten.

- Må tilpasse oss våre naboland

I debatten markerte han at han verken ønsker ny ekteskapslov, eller hjelp til kunstig befruktning av lesbiske.

— Når man gir hjelp til assistert befruktning til heterofile er det fordi de av medisinske grunner ikke kan få barn. Dette er ikke tilfelle med lesbiske. Vi kan ikke kalle det helsehjelp. Derfor er jeg imot, sier han.

Joril Christiansen fra Arbeiderpartiet mente at to lover om samliv i seg selv er diskrimminerende, og at tiden er moden for å la lesbiske få hjelp til befruktning også i Norge.

— Vi må ta innover oss hvordan verden faktisk er. Når det er slik at våre naboland tillater dette og norske lesbiske kvinner reiser dit for å bli gravide, da må vi tilpasse oss situasjonen, sier hun.

Anser ikke slaget som tapt

Parlamentarisk nestleder i KrF, Ingebrigt S. Sørfonn, avviser at KrF skygger unna debatten.

— Vi anser overhodet ikke slaget som tapt, og synes ikke det er ubehagelig å diskutere temaet, snarere tvert imot. Hvis vi ikke er synlige nok i debatten, så er det beklagelig, sier Sørfonn.

Han sier videre at han ikke kjenner til hvorfor partiet ikke stilte til debatt i går.

— Partiet får henvendelser om å delta på en rekke debatter, og av og til er det rett og slett ikke mulig for oss å stille. Stortingsgruppen er ikke så stor, sier Sørfonn.

Stortingsrepresentanten fra Hordaland mener at regjeringspartiene haster for fort frem i saken.

— De er lite villige til å utrede hva som kan bli konsekvensene av en ny ekteskapslov. Det synes vi er uheldig. Forslaget representerer en dramatisk omlegging i forhold til vår kultur og tradisjon, sier KrF-politikeren.

- Har mange med oss

Han etterlyser en mer saklig diskusjon.

— Vi blir hele tiden beskyldt for å være fordomsfulle og intolerante i denne saken. Debatten blir derfor til tider vanskelig å forholde seg til, sier Sørfonn.

KrF mener de har mange nordmenn på sin side i kampen mot ny ekteskapslov.

— Ekteskapet mellom mann og kvinne står sterkt over hele verden, og vi ser ingen grunn til å forandre på dette. Store deler av den norske befolkning deler vår oppfatning, sier stortingsrepresentanten.

Partiet ønsker heller ikke at homofile skal få lov til å adoptere barn.

— I FNs barnekonvensjon heter det at alle barn har rett til en mor og en far. Det betyr ikke at andre ikke kan være gode oppdragere. Men på prinsipielt grunnlag er vi tilhengere av at det fortsatt skal være slik, sier Sørfonn.

Diskutér saken her!

BT
VEGAR VALDE
Rune Nielsen