— Jeg er ikke en redd person, jeg er ikke redd for å dø. Men at jeg er nærmere døden ved å snakke om ham, det er sannsynligheten stor for. Han er en person som man ikke bør snakke inn i kriminalitet. Da er sjansen der for at livet ditt blir avsluttet fortere enn du tror, at det blir kortere, sa Olsen, på spørsmål fra statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

Olsens forklaring i retten avviker på flere punkter fra det han har forklart til politiet. Forsvarerne til fotballspilleren (27) og eks-dørvakten (37) vil bruke disse avvikene for å stille spørsmål ved Olsens troverdighet.

På oppfordring fra statsadvokaten sa imidlertid Olsen at en del av avvikene kan skyldes at han er redd for eks-dørvakten.

— Du forklarte deg kanskje mer forsiktig om NN (eks-dørvakten) i din frie forklaring her i retten enn når du blir foreholdt detaljer fra politiavhør. Har det noe å gjøre med måten du beskrev ham på, som farlig? spurte Smørdal.

— Det er nok riktig. Det er forskjellige ting som gjør det vanskelig for meg å snakke om ham, dette er en av dem, sa han.

— Er du usikker på hvor mye du har fortalt til politiet, redd for å si mer enn du allerede har gjort? fortsatte statsadvokaten.

— Du skal ikke se bort fra det, svarte Olsen.

Forsvarerne til den tiltalte fotballspilleren (27) har varslet at de vil lese opp alle Olsens om lag 40 forklaringer i Åsane-saken for retten, for å vise hvordan forklaringene hans har endret seg.

Statsadvokaten har motsatt seg dette, og mener det må holde å konfrontere Olsen med punkter fra politiavhør som avviker fra det han har sagt i retten.

I RETTEN: Jarle Olsen