— Pandemi innebærer at en epidemi blir verdensomspennende. Det mest realistiske er influensa, sier fylkeslege Helga Arianson.

Forrige gang en pandemi rammet Norge var Hongkong-syken i 1969. Den alvorligste var spanskesyken som rammet 1, 2 millioner nordmenn rundt 1918. I løpet av et halvt år døde 13000 mennesker.

— Dette er et realistisk scenario. Det er viktig å teste at smittevernplanene og kriseberedskapen fungerer i tilfelle det bryter ut på alvor, sier Arianson.

Pandemiøvelsen som er i regi av Fylkesmannen i Hordaland omfatter blant annet 33 kommuner og ti statlige instanser, herunder sykehusene. Om lag 400 personer er involvert.

Etter bare noen uker vil en pandemi bedøve hele samfunnet. Smittevernoverlege Stig Harthug frykter blant annet et enormt bemanningsproblem i kjølvannet av pandemien.

— Samfunnet vil slutte å fungere. Barnehager og skoler vil måtte stenge og legene blir også syke. En måned etter utbrudd ville vi stå overfor veldig store problemer, sier han.