EINAR H.G. SPANG

KNUT EGIL WANG (foto)

— Måten disse er behandlet på er ikke verdig Norge som verdens beste land å leve i. De ble forledet til å tro at alt har vært legalt og riktig, i tillegg til at de er blitt lurt opp i stry også når det gjelder oppgjør for arbeidet, sier en tydelig engasjert Yvonne Rieber til Bergens Tidende.

Reagerte sterkt

— Vi reagerte begge sterkt da vi leste om saken i Bergens Tidende, og fant at dette er en så ekstraordinær situasjon at vi mener det er riktig å trå til med hjelp slik at de kan komme hjem til familiene til jul. Derfor tok vi kontakt med Bergens Tidende for å få til dette møtet, forteller Bjarne Rieber.

— Siden min kone er polsk, og følgelig kan snakke med dem, ønsket vi å møte dem og høre historien fra dem selv. Den gjør inntrykk, sier Rieber, som er godt kjent med polske forhold. I tillegg til at Yvonne er polsk, har konsernet Rieber&Søn fabrikker i landet.

Uten midler til å reise

Polakkene kunne fortelle at fire av dem hadde billetter med buss fra Oslo, men ikke råd til å betale turen fra Bergen til Oslo. De andre var helt uten penger, og så ingen mulighet for å komme seg hjem til familien i julen.

— Nå skal vi hjelpe dere med midler, slik at dere kan klare dere i Norge inntil vi får organisert hjemreise for dere over helgen, sa Bjarne Rieber da Yvonne hadde oversatt polakkenes historier.

Førstehjelp og hjemreise

Som en førstehjelp fikk de 13 fem tusen kroner. I løpet av helgen vil Rieber organisere transport med buss til Karlskrona og ferge derfra hjem Gdansk. Et par timer etter møtet var fergebilletter bestilt og bekreftet.

— Så får vi i helgen se hva vi kan organisere og få utstyrt dem med, slik at de ikke kommer tomhendt hjem til jul. Vi har kontaktet Delekta, Toros fabrikk i Polen, som skal utstyre dem rikelig med sine produkter til jul, sier Rieber.

Yvonne Rieber var under møtet i går svært opptatt av også å få vite detaljer om firmaene som er skyld i situasjonen håndverkerne er kommet i.

- Må stoppe bakmennene

— Vi må også stoppe eventuelle bakmenn. Det er viktig å finne ut om det er firmaer som opererer med å utnytte mennesker. Det gjelder så vel norske firmaer som utenlandske de eventuelt samarbeider med. Jeg håper at også polsk presse forteller om denne saken og advarer andre fra å bli lurt, sier Yvonne. Hun er overbevist om at det er mange som driver på tilsvarende måte.

Kommer sjelden frem

— Problemet er at folk som er her og jobber aksepterer en timepris på 48 kroner, og måten ting organiseres på. Dette kommer ikke frem før de forstår at de ikke får pengene de hadde avtale om. De arbeider hardt, og holdes avsondret fra miljøer som kan informere dem om rettigheter og hva som rett og hva som er galt.

— I dag er det folk fra Polen og de baltiske landene som utnyttes. Slår vi ikke kraftig ned på dette, så vil det fortsette også med arbeidskraft fra andre land. Derfor er saken viktig, er ekteparet enig om.

- Hjertet på vei hjem

Rieber-familiens besøk hos polakkene ble vel mottatt.

— Vi er takknemlige over hjelpen og sympatien vi får fra nordmenn, og også den støtten Fagforeningen Unionen har vist oss, sa en tydelig rørt Andrzej Wnuk på vegne av seg selv og sine 12 kolleger som var samlet i leiligheten i Rosenbergsgaten i går formiddag.

— I hjertet er jeg nå på vei hjem til familien, sa han beveget da han takket Yvonne og Bjarne Rieber for besøket og deres ønske om å hjelpe.