Derfor er det så viktig å snu prioriteringene: Først rassikring, og raskere ferger. Deretter kan man vurdere behovet for en bro, sier stortingsrepresentant Ågot Valle (SV).

BT refererte i går en ny meningsmåling som viser at et overveldende flertall av de som er spurt synes rassikring av veiene er viktigere for Hardanger enn bygging av Hardangerbrua.

Valle har selv har bodd i Norheimssund i 20 år, og har lenge vært en ihuga motstander av Hardangerbrua.

— Trygge veier er så mye viktigere. Jeg bruker å si at det er en menneskerett å få kjøre på en vei med gul stripe i midten. Dessverre har bro vært eneste mantraet når det blir snakk om hvordan man skal snu utviklingen, og få vekst og fremgang i Hardanger, sier hun.