• Det er tydelig at Trond Ramsland kommer til å fortsette å prosedere sakene mot Ingse Rønnestad, selv etter at hun er død.

Det sier bistandsadvokat Helge Hansen. Han er meget opprørt over at Ramsland har skaffet seg kopier av eks-konens korrespondanse og personlige papirer.

— Alt tyder på at han kommer til å fortsette denne sporten han har bedrevet de siste årene, sa Hansen i retten i går.

Fikk kopier fra politiet

Etter drapet på eks-konen ba Ramsland om å få gå gjennom papirene som politiet hadde beslaglagt på kontoret hennes. Der fantes både selvangivelser, lønns- og trekkoppgaver, dokumentasjon i forbindelse med barnefordelingssakene, og korrespondanse med advokatkontoret.

Likningskontoret hadde tidligere nektet å utlevere Rønnestads selvangivelser til Ramsland. Men politiet var velvilligheten selv da han ba om kopi av de sensitive dokumentene. Han fikk en hel perm full.

— Jeg ante ikke noe om dette før Ramsland satt i retten og viftet med brev mellom meg og Rønnestad. Dette er dokumenter han som motpart i en sivil sak overhodet ikke har krav på, og ikke skulle hatt tilgang til, sier Hansen.

Etterforskningsleder politiførstebetjent Jens Ekmann sa under sin vitneforklaring at han også reagerte på at Ramsland, kort tid etter pågripelsen, ville ha kopi av dokumenter som ikke hadde noen betydning for straffesaken.

Helge Hansen oppfordret i går tiltalte til å gi fra seg papirene, noe han ikke gjorde.

— Jeg forventer at politiet tar beslag i disse dokumentene her og nå, sa Hansen senere.

Statsadvokat Randi Gabrielsen ville ikke kommentere Hansens krav. Ramslands forsvarer, advokat Harald Stabell, hadde i går ikke fått diskutert spørsmålet med sin klient.

— Han mener han trenger disse papirene for å kunne forsvare seg, sa Stabell.

- Burde ikke ha våpen

Inntrykket av at Ramsland er en vanskelig person å samarbeide med, ble forsterket da sjefen hans på KNM Tordenskjold vitnet i går.

Kommandør Bernt Grimstvedt mente marineoffiseren var uskikket til å ha tjenestevåpen da han ble permittert fra Sjøforsvaret. Ramsland hadde da hatt fem disiplinærsaker gående mot seg - samtidig.

— Etter 27 år i Forsvaret har jeg aldri sett noe liknende. Det gjelder både omfanget og karakteren av det som lå i personalmappen hans, sa Grimstvedt i sitt vitneprov.

I januar i år ble Ramsland permittert - først i én uke, deretter i ytterligere fire uker.

— Jeg mente det var uaktuelt å ta ham tilbake. Saken måtte få sin endelige avslutning. Jeg ba militærpolitiet undersøke om han hadde tjenestevåpen, for jeg mente han ikke burde ha det, forklarte Grimstvedt.

Får fortsatt lønn

Militærpolitiet sjekket listene sine, og fant at Ramsland ikke hadde kvittert ut noe våpen.

— Jeg spurte ham personlig om han hadde tjenestevåpen. Etter litt nøling svarte han nei.

Ramsland forklarte i går at minst én av disiplinærsakene hadde bakgrunn i en diskusjon om utbetaling av reiseforskudd. Samtidig benektet han at han hadde blitt permittert. Han hever fortsatt full lønn fra Forsvaret.

Også en kvinne som på begynnelsen av 90-tallet passet parets barn, vitnet i går. Hun ga Ramsland de beste skussmål.

— Jeg har bare gode tanker om ham. Han tok godt vare på sine barn, og så ut til å være i et kjærlighetsforhold som fungerte godt, sa hun.

Også fra tidligere arbeidskolleger fikk Ramsland god omtale.

— Han var intelligent, en god analytiker, og gjorde et grundig arbeid, sa én.

— Han var positiv, hyggelig og korrekt. Jeg har ikke noe negativt å si om ham, forklarte en annen.