— Tredjeklassingene på Haukås skole får ikke bruke bassenget til svømmeopplæring.

— Utviklingshemmede og funksjonshemmede ved dagsentre og skoler mister muligheten til ukentlige bad i det godt oppvarmede bassenget.

— Unge og gamle turnere i idrettslaget Hovding blir utestengt fra gymsalen.

— Et helt lokalsamfunn blir over natten fratatt alle disse viktige tjenestene, påpeker Skansen og legger til:

— Jeg mener fylkesbyggesjefen plikter å se videre enn sin egne interesser. Det er ikke nok å vise til at fylkestinget har gjort vedtak om å selge eller leie ut disse byggene. Fylkeskommunen har også et ansvar i forhold til det meget raskt voksende lokalsamfunnet i ytre Åsane.

— Kan det være en løsning å la lokalsamfunnet bruke bassenget og gymsalen, selv om bygningene blir omgjort til en åpen soningsanstalt?

— Ja, jeg mener det må være mulig. For dem som soner i en åpen anstalt, må det jo være en ypperlig mulighet til å være i kontakt med samfunnet utenfor, sier Skansen.

Etter initiativ fra Skansen har Høyres gruppeleder i bystyret, Hilde Onarheim, gjort fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen oppmerksom på hva som skjer i ytre Åsane.