• Et råkjør for å privatisere sykehusene. Det sier Torstein Dahle, førstekandidat på Rød Valgallianses stortingsliste i Hordaland.

RV er motstander av sykehusreformen, og vil gjøre motstanden mot reformen til en av høstens store valgkampsaker.Dahle mener helseminister Tore Tønne forsøker å presse gjennom reformen med turbofart før folk flest oppdager konsekvensene av den.Høringsnotatet ble lagt frem i januar. I begynnelsen av mars gikk høringsfristen ut. 6. april legger regjeringen frem lovproposisjonen. Og allerede før sommerferien er det meningen at reformen skal være vedtatt i Stortinget.— Bare to brukerorganisasjoner har fått delta i høringsrunden om reformen. Ingen av pasientorganisasjonene som representerer kronikerne har fått uttale seg.Reformen legger opp til at sykehusene skal styres av profesjonelle styrer.- Det betyr i praksis at de folkevalgte ikke lenger vil ha noen mulighet til å påvirke styringen av sykehusene. Det gir en klar indikasjon på at sykehusene må drive som butikk. Neste skritt vil trolig være full privatisering, sier Dahle.Rød Valgallianse går imot både selve reformen og saksbehandlingen som Helsedepartementet har valgt.