• Jeg instruerte ikke min drapssiktede klient til å lyge, forklarte advokat Bjørn Meltzer i retten i går.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

En 36 år gammel, tidligere drapssiktet mann kom i lagmannsretten for to uker siden med oppsiktsvekkende beskyldninger mot sin tidligere forsvarer.

– Han ba meg snakke usant, påsto 36-åringen.

På tiltalebenken sitter Truls Guttormsen, 36-åringens forretningskompanjong. Han ble i herredsretten dømt til 17 års fengsel for overlagt drap på datakonsulenten Yngve Elvik for to år siden. Guttormsen har i lagmannsretten pekt ut en annen drapsmann enn seg selv. 36-åringen har også forandret forklaring, slik at hans nye opplysninger også går i samme retning som Guttormsens.

Tilbakeviste påstandene Bjørn Meltzer representerte 36-åringen fra han ble siktet for drapet på datakonsulenten Yngve Elvik, og frem til i fjor sommer. Da trakk Meltzer seg.

I går var han innkalt som vitne for å forklare seg om sin rolle som forsvarer for den tidligere drapssiktede. Under ed tilbakeviste Meltzer alle påstandene fra sin tidligere klient.

– Mitt råd under etterforskningen var at han hele tiden skulle forklare seg riktig, sa Meltzer.

– Prøvde du noen gang å påvirke hans forklaring? ville aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg vite.

– Nei, ikke utover å si gang på gang at det var særdeles viktig at han forklarte seg riktig, gjentok Bjørn Meltzer.

Han klarte likevel ikke å erindre alle detaljer fra avhørene.

Ukjent med notater Aktor forela ham deretter 36-åringens dagboknotater der han i seks punkter anklaget Meltzer for å diktert forklaringene.

– Jeg er ikke kjent med det han har skrevet, og innholdet stemmer ikke, sa Meltzer.

Rett før herredsrettforhandlingene i fjor, tok 36-åringen kontakt og underrettet Meltzer om at han ønsket å forklare seg annerledes enn i sine politiforklaringer. Da hadde Meltzer på vegne av sin klient allerede fremmet erstatningskrav i millionklassen for urettmessig varetektsfengsling i sju måneder.

– Jeg sa til ham at det ville sette meg som advokat i en umulig situasjon dersom han endret forklaring, sa Meltzer.

Derfor trakk han seg som mannens prosessfullmektig i erstatningssaken.