FINN ÅLDSTEDT OLA HEGVOLD

Saken lå mesteparten av tiden hos politiet, men statsadvokat Helge J. Kaasbøll innrømmer at han burde vært mer årvåken og purret tidligere.

Uheldig forløp

— Saken fikk et uheldig forløp, og mye av årsaken er at den ene av de tiltalte har oppholdt seg på Island i lengre perioder, sier Kaasbøll. Det var han som tok ut tiltale mot de to 23-åringene. Da saken begynte tirsdag møtte bare den ene av de to tiltalte.

Statsadvokat Helge J. Kaasbøll forteller at saken første gang ble oversendt fra politiet i juni 1999, da politiet foreslo at sakene mot de to ble slått sammen til én rettssak. Statsadvokaten støttet ideen, fordi saksforholdet som regel blir bedre opplyst på den måten. Men i juli 1999 ble nye straffbare forhold avdekket for den enes vedkommende, og politiet satte i gang etterforskning. Deretter ble saken liggende hos politiet i Trondheim - faktisk i to år - og først i oktober 2001 etterlyste statsadvokatene saken.

— Våre purrerutiner sviktet. Vi burde naturligvis ha grepet inn langt tidligere, medgir Helge J. Kaasbøll.

I et purrebrev 12. oktober 2001 ba Kaasbøll politiet redegjøre for status i saken. En ny tiltale mot de to ble tatt ut i november 2001, og da var en rekke nye straffbare forhold tatt med. Først i fjor sommer ble saken sendt til tingretten for berammelse.

— Påtalemyndigheten burde på et tidlig tidspunkt ha innsett at det klokeste hadde vært å satse på to separate rettssaker, fremfor å vente på en avklaring med mannen som var på Island. Vi må bare beklage at det ikke skjedde, sier Kaasbøll.

Loven er endret

Tidligere hadde tiltalte krav på å få alle straffbare forhold pådømt samtidig. Men straffeprosessloven er endret, slik at alvorlige saker kan pådømmes fortløpende.

Målet er at det ikke skal gå mer enn 100 dager fra en voldsforbrytelse blir begått til det tas ut tiltale. Det fastslår førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle i Trondheim.

Både politi og påtalemyndighet legger nå stor vekt på at voldssaker skal prioriteres og gis rask saksbehandling. Politiet skal gjøre seg ferdig med saken innen 90 dager, og statsadvokatene skal bruke maksimalt ti dager på å avgjøre påtalespørsmålet.