Gir brystmelk iq-gevinst for de små? Det har forskere strides om lenge.

Tidligere undersøkelser tyder på at barn blir smartere av å smatte på mors pupp.

Men når mødrenes bakgrunn ble undersøkt nærmere av forskere ved University of Edinburgh og Medical Research Council, smuldret mesteparten av koblingen mellom amming og barns intelligens bort, skriver Forskning.no i dag.

Forklaringen er at det er mødrene som ammer som viser seg å være mer intelligente. Ammemødrene er bedre utdannet, og tilbyr et mer stimulerende hjemmemiljø, skriver BBC News.

For å sjekke denne antakelsen, undersøkte forskerne barn i familier der bare det ene hadde fått brystmelk. Her ble det bekreftet at barnet som mor hadde ammet, ikke fremsto som mer intelligent enn søskenet.

— Vår forskning viser at intelligens bestemmes av andre faktorer enn amming, sier forsker Geoff Der til BBC News.

Men for all del: Forskerne understreker viktigheten av å amme. Ammebarn er ifølge BBC News:

  • Mindre utsatt for diaré, oppkast og luftveisinfeksjoner.
  • Amming kan også ha en langtidseffekt i forhold til å redusere blodtrykk og overvekt.5000 barn og 3000 voksne er analyst i den brede undersøkelsen.
Arkiv