Pub-til-pub-runde er ved en rekke utdanningsinstitusjoner blitt et fast innslag under fadderuken.

På byens utesteder får de ferske studentene da en rekke oppdrag, hvor faddergruppen kan få poeng etter hva de klarer å gjennomføre.

I kommende utgave av studentavisen K7 Bulletin ved Norges Handelshøyskole, avsløres det at årets pub-til-pub-runde for NHH-studentene blant annet inneholdt følgende oppgaver:

  • Simulering av sexstillinger
  • Slikking av krem fra eldre studenters nakne kropper
  • Blotting av bryster
  • Bruk av medstudenters punger som shotglass til tequila-drikking

— Meget trakasserende

Tredjekullsstudent Andreas Hauge ved NHH reagerer på en del av fadderopplegget og har skrevet et kritisk leserinnlegg i studentavisen.

Han viser spesielt til poster hvor fadderbarna ble utfordret til å slikke krem av eldre studenters bryst, vise frem pupper for å få drikke og simulere ulike sexstillinger.

"Noen mener nok at slike poster er harmløse så lenge det ikke går ut over andre. Andre vil påstå at disse postene er uakseptable, for ikke å si direkte ulovlige. Personlig mener jeg at poster som oppfordrer til å kle av seg eller vise sexstillinger kan sees på som meget trakasserende, og hører ikke hjemme i en fadderuke", skriver Hauge i sitt leserinnlegg.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra Hauge.

I innlegget presiserer studenten at han mener førstekullsuken ved NHH er en fantastisk ordning for å bli kjent med nye og erfarne studenter. Det han ønsker å få frem, er at ingen burde sitte igjen med følelsen av at de ble presset til å gjøre noe de ikke selv ønsket.

Rektor: - Ingen skal presses

Da BT kontaktet NHH-rektor Frøystein Gjesdal mandag ettermiddag, var han ikke kjent med forholdene fra pub-til-pub-runden som K7 Bulletin skriver om.

— For meg er det viktig å understreke at man skal ha respekt for den enkelte student. Man skal respektere de grensene som den enkelte setter. Ingen skal presses til å gjøre noe utenfor de grensene de selv setter, sier Gjesdal til BT.

Kveldsarrangementene under fadderuken er i studentenes regi. Viserektor Gunnar E. Christensen hadde beredskapsansvaret fra høyskolens side under fadderuken.

— Det skal være trygt å være med på de aktivitetene som foregår under fadderuken, sier Christensen til BT.

- Har skjedd før

Viserektoren uttrykker skuffelse over forholdene som nå kommer frem.

— Det skulle ikke skjedd. Det var innprentet i forbindelse med forberedelse til førstekullsuken at fadderne skulle sørge for at arrangementer som pubrunden foregikk i sømmelige former, sier Christensen.

Forelagt med studentavisens avsløringer, sier han følgende:

— Flere av disse tingene kjenner vi til har forekommet tidligere, men de to siste årene har vi prentet inn at dette ikke må skal skje. Fadderbarna må føle seg trygge og at skal ikke følge seg utsatt for drikkepress, sexpress eller annet utilbørlig press, sier Christensen.

Studentleder: - Vurderer strengere krav

Kjernestyret er det øverste studentorganet ved Norges Handelshøyskole.

Til studentavisen sier kjernestyreleder Dina Mikalsen at enkelte av pub-til-pub-postene kan være problematiske. Hun mener likevel at kontrollen har vært god nok under fadderuken.

— Men vi er absolutt åpne for å vurdere om man skal ha strengere krav til aktivitetene som foregår på barene, sier Mikalsen til K7 Bulletin.

Kjente ikke til «pungshots»

Det er de ulike underutvalgene og interessegruppene ved NHH som står for opplegget på pubene. Ifølge studentlederen ble barene og aktivitetslistene kontrollert. Noen aktiviteter, slik som nevnte «pungshots», skal ikke ha blitt forhåndsgodkjent.

— Disse aktivitetene er ikke godkjent av oss, men påført på listene over aktiviteter i ettertid. Vi har ikke oppdaget dette, det ville selvfølgelig blitt stoppet, sier Mikalsen til studentavisen.

AVSLØRING: Studentavisen K7 Bulletin skriver om de seksualiserte studentfestene i denne ukens utgave.
Faksimile
KLAR TALE: - Ingen skal presses til å gjøre noe utenfor de grensene de selv setter, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal til BT.
Roar Christiansen (arkiv)