36-åringen har innrømmet at han i september drepte sin 61 år gamle mor Jorunn Marianne Knutsen med kniv i hennes hjem.

Mannen har i en årrekke slitt med psykiske problemer, og politiet ba om at det ble oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige til å vurdere om han er strafferettslig tilregnelig.

Ikke tilregnelig De sakkyndige, Jan Øystein Berle og Erik Rønneberg Hauge, har nå konkludert med at 36-åringen var psykotisk da drapet skjedde.

Dermed kan han ikke straffes med fengsel for drapet.

— Per i dag må vi legge til grunn at siktede ikke er strafferettslig tilregnelig. Han kan dermed ikke straffes på vanlig måte, men kan dømmes til tvungent psykisk helsevern, sier politiadvokat Harald Bilberg.

Det kan imidlertid ta lang tid før saken kommer for retten. For to uker siden sa nemlig lederen i psykiatrisk gruppe i den rettsmedisinske kommisjon, Synne Sørheim, sitt verv opp og sluttet på dagen. Hun mener ifølge Dagbladet at rammevilkårene gruppen arbeider under ikke er forsvarlige.

— Jeg kan ikke lenger behandle disse sakene fra trikken, ved kjøkkenbenken eller midt på natten, og innestå for at de er løst forsvarlig, sa Sørheim til avisen.

Ingen vil behandle sakene Den rettsmedisinske kommisjon skal kontrollere og godkjenne alle erklæringer fra sakkyndige i straffesaker.

Like etter at Sørheim sluttet, fikk hun også følge av gruppemedlem Kirsten Rasmussen.

Nestleder Gunnar Johannessen og andre medlemmer i gruppen er blitt bedt om å sluttbehandle saker som kommisjonen allerede har til behandling, men har sagt nei. Dermed har arbeidet i praksis stoppet helt opp, ifølge Dagbladet.

Politiadvokat Bilberg frykter nå at drapssaken fra Askøy kan bli kraftig forsinket. Han trenger nemlig uttalelsen fra kommisjonen før han, og deretter statsadvokaten, formelt kan ta stilling til om 36-åringen skal tiltales.

— Etterforskningen i saken er avsluttet. Men vi får ikke gjort mer med den før vi får en uttalelse fra den rettsmedisinske kommisjon, sier Bilberg, og legger til:

-Vi kan ikke skryte av at vi alltid er så kjappe i politiet heller, men vi jobber jo i hvert fall, sier politiadvokaten.