– Byutvikling og Plan og geodata har presset på i flere år for å få veikontoret til å prioritere avklaringsarbeidet med det fremtidige veisystemet gjennom Åsane, sier Svanes.

Silingsrapport

Det haster med å få plassert veiene, slik at planavdelingen kan ta fatt på reguleringen av sentrumsområdet i Åsane. Først i mai i år la Vegkontoret frem en silingsrapport for alternative hovedveisystemer gjennom Åsane, der de foreslår tre alternativer.

– Denne rapporten var ett år forsinket, sier Svanes.

– Avtalen var at denne silingen skulle følges opp med en konsekvensvurdering av de tre alternativene. Endelig valg av alternativ skulle gjøres i forprosjektet til reguleringsplanen.

Byutvikling

For å få en raskere fremdrift, har Vegkontoret nå uttrykt et ønske om å konkludere på ett av alternativene. Plan og geodata ser noen problemer med dette.

– I silingsrapporten er det kun tatt med vurderinger rundt trafikkmengder og økonomi, sier hun.

– Vi mener at dette ikke gir godt nok grunnlag for en avgjørelse. Forhold knyttet til byutvikling, landskap og miljø må være med i grunnlaget for en konklusjon, og en må også vurdere kombinasjonsløsninger mellom de tre alternativene.

Ønsker fremdrift

Alt dette kan sannsynligvis håndteres i planprogrammet og forprosjektet før oppstart av reguleringsplanen.

– Det er positivt at Vegkontoret og engasjerte politikere nå vil prioritere dette arbeidet, sier hun.

– Byrådsavdeling for byutvikling har lenge ønsket fremdrift for både vei gjennom Åsane og Nyborgtunnelen, og har jobbet sammen med Vegkontoret for å få dette til. Men grunnlaget for trasévalg må være godt nok utredet før en trekker konklusjoner.

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR: ¿ Vi har bedt Vegkontoret om å ta tak i saken flere ganger de siste årene, sier Mette Svanes, som ble provosert av fremstillingen til Ruth Grung i Åsane Tidende sist tirsdag. ARKIVFOTO: ÅSANE TIDENDE