Torsdag kom konklusjonen fra konsulentene som har kvalitetssikret forslaget til ny vei og bane mellom Bergen og Voss.I det såkalte Kvalitetssikring 1 (KS1)-dokumentet, anbefales det at det ikke gjøres noe med hverken vei eller jernbane.

Ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb, synes ikke KS1-rapporten tilfører noe nytt.

— Alle vi som har jobbet med dette prosjektet, har visst at det ville komme ut med negativ samfunnsnytte. Det koster å bygge i dette landet, sier han.

Han understreker at målet med prosjektet er å få på plass en sikker E16 og en trygg og moderne Vossabane.

— Konklusjonen er jo provoserende når vi vet hvor mange ofre veien har krevd, og hva det er behov for av utvikling langs strekningen.

Vanskelig å se nytten

Både Ringkjøb og Vaksdal-ordfører Eirik Haga (Ap) er kritiske til at konsulentene mener beslutning bør vente til utbygging av Ringeriksbanen, ny godsterminal i Bergen og Bybane-planene er på plass.

— Vi kan ikke drive å engasjere konsulenter og planleggere som bruker et år på å komme frem til at vi bør vente med å beslutte noe. Vi skal jo utvikle samfunnet, sier Haga.

Begge ordførerne stiller spørsmål til metoden som brukes for å kvalitetssikre nye samferdselsprosjekter.

— Det er vanskelig å se nytten i å bruke penger på sånn kvalitetssikring, når det ikke kommer frem noe nytt. Mye tyder på at vi egentlig bare har tapt et år i prosessen med ny vei og bane mellom Bergen og Voss, sier Ringkjøb.

— Vi bør være glad for at store infrastrukturprosjekter ble utført før vi fikk KVU-systemet. Med dagens metodikk ville Bergensbanen aldri ha blitt bygget, sier Haga.

Haga tror konsulentene konkluderer negativt fordi de bruker en ortodoks metode.

— Som for eksempel at de regner med en skyhøy kapitaliseringsrente. Har Norge behov for å låne penger? spør Haga seg.

Også Pål Kårbø, fylkesordførerkandidat og fylkesleder for Hordaland KrF, mener konklusjonen fra kvalitetssikringen er null verdt.

— Når deres anbefalinger å ikke gjøre noe med strekningen mellom Voss og Arna, forteller det bare atman måler nytte helt feil. Dette er en av de strekningene med flest ulykker, ogdet alene er grunn god nok til å ruste opp strekningen, sier Kårbø.

Systemet modent for utskiftning

steinras stanghelletunnelen april 2013 ROLF KNUTSEN.jpg
Rolf Knutsen

Ringkjøb ser ikke for seg at rapporten kommer til å rokke ved kravet om ny vei og bane.— Vi forventer at den mest trafikkfarlige veien i landet blir oppgradert.

Både Vosse-ordføreren og Vaksdalordføreren reagerer på at det har tatt konsulentene ett år å komme frem til å gjøre ingenting.

— Dette viser at KS1-systemet er like modent for utskiftning som mange av veistrekningene mellom Bergen og Voss, sier Ringkjøb.

Han har ikke fått lest rapporten ferdig ennå, men forventer ikke at en grundig gjennomlesing vil endre oppfatningen hans.

— Nå venter vi egentlig bare på at statsråden skal uttale seg om trasévalg. Jeg forventer at han ikke kommer til å legge vekt på denne rapporten, men heller på det som er behovet, nemlig en sikker vei og trygg Vossabane.

Må huske på behovet

Haga mener det er viktig å trekke frem bakgrunnen for at KVU-arbeidet ble satt i gang.

— Det er de mange dødsulykkene på strekningen, i tillegg til rasproblemer og stengte veier som gjør at det er behov for oppgradering av veien.

Han peker på at veien var stengt i 12 dager i strekk i 2013.

— Vi er avhengig av å sikre trygg levering av gods til en region som er forventet å vokse med 160.000 mennesker på 30 år. Næringslivet kan ikke forholde seg til så mye stengte veier.

- Tror ikke folk vil forstå dette

Både Haga og Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb trekker frem store samferdselsprosjekter rundt Oslo som eksempler på at metodikken er feilslått.

— Oslofjordtunnelen ble utført med KVU-metoden. Også der var resultatet negativ samfunnsnytte. Man kan jo spørre seg hvordan trafikken i Oslo hadde sett ut uten denne tunnelen, sier Haga.

Haga understreker at dette er hans første reaksjoner på rapporten, som han fikk tilsendt torsdag kveld.

Ringkjøb vil også peke på noe han mener er viktig når man driver med politikk.

— Det er viktig at det vi holder på med er forståelig. Jeg tror ikke folk vil forstå denne konklusjonen, når vi vet hvilke utfordringer denne strekningen har.

ULYKKE: Trailerulykke på E16 ved Romslotunnelen i januar 2010.
Mariann Engbø Aarseth