• Dette synes jeg rett og slett er provoserende, sier Kari Tveit Thue i foreldrenes innemiljøutvalg ved Liland skole.

Det tok foreldrene ved skolen flere år å kjempe frem et ventilasjonsanlegg som fungerer. Nå er det toalettforholdene de må bruke kreftene på. For på Liland skole må 116 barn i skolefritidsordningen dele på ett toalett.

— Ingen voksne ville orket å jobbe under slike forhold som vi tilbyr ungene våre. Jeg synes politikerne først må ta seg av den svakeste gruppen, som er ungene, før de bruker pengene på sin egen arbeidsplass, sier Thue.

Liland skole er ikke den eneste skolen som sliter fordi Bergen kommune mangler penger til vedlikehold. Riktignok er det brukt flere titall millioner kroner på inneklimatiltak i skole og barnehage de siste årene. Men det har også ført til at andre vedlikeholdsoppgaver er blitt liggende ugjort.