• Også i tidligere tider har mennesket forsøkt å skjule materiell nød. Men moderne fattigdom er trolig mer skjult enn noen gang.

Det mener Kjell Underlid. Professoren i helse— og sosialfag ved Høgskolen i Bergen er av landets fremste fattigdomseksperter og har skrevet flere bøker om fattigdom og arbeidsløshet.

Han peker på at mange av oss fremdeles har en forestilling om at fattigfolk sulter og kler seg i filler.

— Slik er det jo ikke. Moderne fattigdom har andre uttrykk. Og fattigdommen er meget tabubelagt.

Han synes derfor det er modig at Annette Hellevik står åpent frem og forteller om sin situasjon.

Først og fremst kjennetegnes fattige ved at de ikke har råd til å delta i alminnelige sosiale aktiviteter, sier Underlid.

— I vårt samfunn betyr det at fattige har mer begrenset aksjonsradius fordi de bare kan delta på gratisarenaen. Du ser dem ikke i fly, på sydentur, byferie, i teateret eller på konserter, forklarer Underlid.

Mange blir gående hjemme. Eneste avveksling kan være en kopp billig kaffe på nærmeste kjøpesenter når de handler inn det nødvendigste de trenger for å leve.

Underlid fikk et nærbilde av norsk fattigdom da han gjorde en intervjuundersøkelse av langtidsmottakere av sosialhjelp.

På bakgrunn av denne studien har han skissert seks ruter inn i moderne fattigdom. Med professorens øyne ser disse rutene slik ut:

Arbeidsledig:

Den klassiske ruten. Typisk for denne gruppen er mann, industriarbeider i 50-60 årene som er blitt rasjonalisert bort. I et arbeidsliv med raske omstillinger har denne gruppen uhyre vanskelig for å komme i jobb igjen.

Deklassert borger

Det er også helst voksne menn som følger denne ruten. Selvstendig næringsdrivende i små bedrifter som blir slått konkurs og kommer i økonomiske vansker er typisk. Problemer i privatlivet som skilsmisse, tap av sosial status og tap av bolig følger gjerne på.

Husmor

Fattigdomsrute for eldre kvinner uten utdannelse, som har brukt store deler av sitt voksne liv til å stelle for familie og barn. Omsorgsoppgavene har gjort at de er blitt stående utenfor arbeidsmarkedet. Fattigomsproblemene oppstår dersom de plutselig blir skilte eller enker.

Statusskifte

Dette er ruten for dem som kommer i en overgangsfase i livet. Slik fattigdom rammer gjerne studenter som ikke klarer å få seg jobb etter endt utdanning eller militærtjeneste.

Traumatisert

Fattigdom kan ha en nær sammenheng med traumatisering i barndommen eller seinere i livet. Det kan være skilsmisser, arbeidsledighet eller økonomiske bekymringer som truer liv og helse.

Helseplager

Sykdom og helseplager er viktigste trekk her. Plagene fører ofte til at de som rammes kommer inn i en ond sirkel. Helseplagene gjør dem til tapere i arbeidsmarkedet som i sin tur fører til at de mister velferds- og trygderettigheter.