— Jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i konflikten i avisen. Det er satt inn en ekstern person som skal hjelpe oss å løse dette, sier Nesse.

Hun er øverste sjef for alle ansatte i barneverntjenesten i Årstad, og har hatt en konflikt gående med fem av de seks ansatte i avdelingen som tar seg av barn mellom 0 og 12 år. En av dem har allerede sluttet.

— Konflikten har pågått ett år. Hvorfor har ikke noe skjedd før Arbeidstilsynet grep inn?

— Vi har tidligere iverksatt tiltak, men det ønsker jeg ikke å gå inn på her, sier Nesse.

— Det er en spesiell situasjon, og konflikten avgrenses til fire personer, legger hun til.