• Å gi entreprenøren Fyllingen Maskinstasjon skylden for den økte vannstanden i Iglevann, er helt meningsløst og et forsøk på å finne en syndebukk for et problem som har helt andre årsaker, sier advokat Trond Lexau til BT.

Lexau representerer Fyllingen Maskinstasjon. Han sier at entreprenørfirmaet straks saken kom opp engasjerte toppekspertise som skal legge frem måledata for vannstanden før og etter utbyggingen.

Lexau sier at det er den omfattende utbyggingen i motsatt ende av vannet som har ført til økt vannstand.

— Denne kjempestore utbyggingen har ført til at det naturlige dreneringssystemet er endret, sier advokaten.

Lexau sier at den påståtte utbygging i et naturvernområde er et blindspor som ikke har noen betydning for den økte vannstanden.

— Dersom det er foretatt utbygging i naturvernområdet har det skjedd i god tro uten at entreprenøren kjente til det. Arbeidet er svært lite og vil bli tilbakeført. Men jeg har tilrådd at dette kan vente slik at ingen tror at man prøver å tildekke spor i saken, sier Lexau.

Martin Kronheim, daglig leder i Fyllingen Maskinstasjon sier til BT at firmaet ikke har bygget utenfor grensen.

— Vi kommer til å sende målebrev til kommunen som viser dette, sier han.