— Påtalemyndigheten mener at de to tiltalte er en del av et større internasjonalt nettverk som har rekruttert og transportert kvinner fra Nigeria til Europa og Norge. En rekke av kvinnene har arbeidet som prostituerte i Bergen. Virksomheten synes å ha pågått i mange år. Både fornærmede i nærværende sak og andre prostituerte kvinner synes klart å ha vært utsatt for grov vold og/eller trusler fra personer knyttet til nettverket, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

— Hvor stort er nettverket dere mener er avdekket?

— Det er vanskelig å fastslå, svarer Christoffersen.

- Hovedperson etterlyst

De tiltalte er en nigeriansk mann på 36 år og en kvinne på 25 år. Politiet mener han fra januar 2009 til desember 2013 hadde hånd om 430.000 kroner som stammet fra straffbare handlinger. I perioden skal han ved 113 transaksjoner ha sendt 380.000 kroner ut av landet.

I tillegg til menneskehandel, er han tilltalt for hallikvirksomhet og trusler mot flere prostituerte nigerianske kvinner på gaten i Bergen.

Han skal ha forlangt penger for at de sto på gaten.

— Den antatte hovedpersonen i Bergen, en nigeriansk kvinne, er ikke pågrepet. Hun er internasjonalt etterlyst. Politiet mistenker kvinnen for å ha vært sentral i organiseringen av prostitusjonsvirksomheten i Bergen siden 2005, sier Christoffersen.

— Vi vet at hun har sendt ut millionbeløp fra Norge, fortsetter han.

— Hva er tilknytningen mellom henne og de to tiltalte?

— Hun har vært i Bergen og har hatt kontakt med de tiltalte på telefon. Det er også overført penger mellom dem.

— Min klient nekter straffskyld. Jeg mener saken ikke kan iretteføres så lenge hovedpersonen ikke er pågrepet. Hun er etterlyst av politiet, sier Jørgen Riple, forsvarer for den 36 år gamle mannen.

FORSVARER: Jørgen Riple.
SILJE KATRINE ROBINSON (ARKIV)

— Moren kidnappet

3. desember 2011 kom en nigeriansk kvinne til Rygge flyplass. Ifølge Christoffersen fortalte hun at hun ville søke asyl fordi hun var hentet til Norge for å drive prostitusjon. Kvinnen ba om hjelp og ble sendt til Refstad Transittmottak.

Ifølge tiltalen ble kvinnen voldtatt før hun kom til Norge i desember 2011 og holdt innesperret på et hotellrom. Hun skal ha blitt tvunget til å arbeide som prostiturert i Bergen og betale 65.000 euro.

Politiet mener hun kort tid etter ble «hentet» til Bergen. Hennes mor i Nigeria skal ha vært kidnappet og skal først ha blitt løslatt etter at datteren gikk med på å forlate asylmottaket og jobbe som prostituert. I perioden fra desember 2011 til april 2012 jobbet hun som prostituert i Bergen, ifølge tiltalen.

- Sårbare kvinner

— De to personene som er tiltalt har etter påtalemyndighetens oppfatning medvirket og lagt til rette for utnyttelse til prostitusjon av en kvinne i en svært sårbar situasjon, sier Christoffersen.

— Politiet i Bergen har under etterforskningen fått bistand av spansk politi da flere av personene i nettverket har tilknytning til Spania. Saken illustrerer med all tydelighet at menneskehandel er grenseoverskridende kriminalitet og det er derfor helt nødvendig at politiet samarbeider på tvers av landegrensene, legger han til.

Preben Kløvfjell er forsvarer for kvinnen. Det lyktes ikke BT å få kommentar fra ham mandag. Han har tidligere uttalt at hans klient nekter straffskyld.