– Det kan være tilfeldig og forbigående, men det kan også være symptom på at noe er i ferd med å utvikle seg i ungdomsmiljøet i Åsane, sier barnevernssjef Jan Helge Ringstad til Åsane tidende.

Ringstad er både overrasket og sjokkert over oppslaget i Åsane Tidende tirsdag, der unge jenter beskriver en hverdag der det blant annet er blitt vanlig å true hverandre med våpenbruk.

– Dersom det er slik, er nok dette en kultur som ikke er spesiell for Åsane bydel.

10.000 nye salhusværinger

Ringstad har jobbet i barnevernstjenesten i Åsane siden 1990, og husker godt utfordringene i bydelen frem til midten av 90-tallet.

– Bydelen har stabilisert seg de senere årene, men dette går i bølger. Jeg ser mange utfordringer – ikke minst i utbyggingsområdene.

– Er det områder av Åsane som er spesielt utsatt?

– Generelt ser vi en spredning av over hele bydelen. Men det er mest saker i områder der befolkningstettheten er størst. Da tenker jeg på Nyborg, Toppe, Rolland og Flaktveit.

— Og Salhus?

— Det er planlagt boliger for 10.000 mennesker der, så utfordringene kan bli store. Jeg har et håp om at noen har lært av feil som er begått tidligere. Det beste i slike områder er en gradvis og langsom innflytting parallelt med en utbygging av skoler og fritidstilbud.

Bekymret

De siste årene har barnevernet i Åsane opplevd en nedgang i antall tilmeldte saker.

– Vi får inn færre bekymringsmeldinger fra både offentlige samarbeidspartnere, privatpersoner og foreldre, sier han.

Totalt i fjor mottok etaten 162 meldinger, en nedgang i forhold til tidligere år. To tredjedeler av meldingene handlet om eldre barn og ungdommer, og det er her det nå ser ut til å være en økning.

– Hvor god oversikt har dere?

– Veldig mye av den aktiviteten som før var synlig, er nå flyttet innendørs. Det gir grunn til bekymring. Det er vanskelig å få tak i hva som egentlig foregår.

Mail og mobil

– Hvorfor er det blitt slik?

– Den teknologiske utviklingen har nok mye av skylden. Før måtte ungdom møte hverandre fysisk. Nå går de på nett eller sender tekstmeldinger, og inngår avtaler på den måten. Slik blir det lettere å operere i det skjulte.

Det er heller ikke lenger noe problem å få tak i narkotiske stoffer. Stoffer kan fremstilles enklere (syntetisk), og tilgjengeligheten er mye større. Et annet utviklingstrekk som bekymrer barnevernssjefen, er at det er flere saker med jenter.

– Før var mye av problemene et gutteproblem, der jentene stod for et fåtall av sakene. Nå er fordelingen blitt mye mer jevn – særlig når det gjelder alkohol og voldsepisoder.

Magne Fonn Hafskor