Trude H. Drevland — byråd for helse og bydeler i Bergen, sier det alltid gjør henne vondt å høre om slike tilfeller. Byråden mener likevel det er utelukket at det offentlige skal etablere et hjelpeapparat med et omfattende tilsynsansvar for hver enkelt borger.

Drevland sier hun ikke kjenner den aktuelle saken fra Bergen sentrum, og uttaler seg på generelt grunnlag.

— Mennesker som ikke er registrert i noe hjelpeapparat, faller lett utenfor. Men vi har alle en plikt til å bry oss om våre medmennesker, uansett hvilken kulturbakgrunn de har. Det er ofte lite som skal til.

— Samtidig skal vi være ytterst varsomme med å overskride grensene for privatlivets fred. Dette er en av de viktigste verdier i vårt demokrati, sier byråden.

Drevland mener noe har gått tapt på veien i vårt samfunn og det er lett å bli veldig opptatt av seg selv.

— Men derfra til å pådytte andre omsorg, er et langt steg, mener byråden.

— Det ville derimot være svært alvorlig om en person som er registrert i det offentlige hjelpeapparat først blir savnet etter åtte måneder, sier Drevland.