Det kommunale foretaket Bergen Hjemmetjenester sitt driftsregnskap for 2012 viste et merforbruk på nesten syv millioner kroner.

I bystyret i dag var alle enige om at underskuddet er uheldig. Hva det skyldes og hvordan man skal unngå at det skjer igjen, var imidlertid gjenstand for noe debatt.

Privat problem

Mens representanter for bystyrepartiene pekte på dårlig økonomisk styring, og krever at merforbruket må dekkes inn igjen i år, mente både Torstein Dahle (R) og Harald Schjelderup (Ap) at problemet er private aktører som er på markedet for hjemmehjelptjenester.

— De private selskapene velger ut noen typer brukere, og brukere i noen områder, som de vil hjelpe, sa Schjelderup.

Han mener at Bergen Hjemmetjenester da blir sittende igjen med de mest kostnadskrevende pasientene, og at de derfor leverer dårlig økonomiske resultater.

— Det skal tilsynelatende være like konkurransevilkår, men det er det ikke. Og det må ryddes opp i, sa Schjelderup.

Skummer fløten

Også Dahle reagerer på det samme.

— De private aktørene skummer fløten, og tar kvelertak på det kommunale foretaket. Dette er byrådet gjort oppmerksom på i flere år uten at de har gjort noe. Og det er veldig kritikkverdig, sier Dahle.

Vil se på organiseringen

Gruppeleder for Høyre, Ragnhild Stolt-Nielsen, sier til bt.no at de har bedt om at byrådet legger frem en sak om hvordan tjenestene som gis av Bergen Hjemmetjenester kan organiseres bedre.

— Vi ser at det er utfordringer knyttet til dette,men vi mener det er en grunnleggende rettighet å velge hvem du skal motta hjelpfra. Jeg vil også minne om at det er de som skal ha hjelp som har rett til åvelge, ikke de selskapene som gir hjelpen, som Schjelderup later til å tro, sier hun.

Stolt-Nielsen opplyser også at det ifølge direktøren i Bergen Hjemmetjenester ikke er ressurskrevende brukere som er den største utfordringer i selskapet.