• Private mennesker kan selvsagt ikke sette folk i fengsel. Da gjør de seg skyldig i ulovlig tvang og blir selv lovbrytere, sier jusprofessor Henry John Mæland.

Han mener idéen om å plassere tyver i sin egen arrest ikke holder mål, og advarer mot en slik form for selvtekt. Problemet med kriminalitet er langt mer komplekst enn så, hevder jusprofessoren.

— Man har i lengre tid ropt på lengre straffer, men kriminaliteten forsvinner ikke av den grunn. En slik tankegang er en grov forenkling, sier Mæland.

I USA har de lengre og strengere straffer enn i Norge. Til tross for dette har de faretruende kriminalitetsstatistikker. Mens det i Norge er 67 kriminelle per 100.000 innbygger, er det tilsvarende tallet for USA mellom 700 og 800 kriminelle per 100.000.

— Det kan dermed tolkes slik at lengre straffer ikke hjelper. Jeg har ikke løsningen på kriminalitetsproblemer. Men det går ikke an bare å sperre dem inne. Hvis næringslivsledere tar tyver på fersk gjerning, må de overlevere dem til politiet, sier Mæland