KARI PEDERSEN

I et brev til byråd Lisbeth Iversen krever Hjelmeland at byrådet stanser BBEs forsøk på å tildele mindre byggearbeider ved 20 barne— og ungdomsskoler til private firma. Bergen Bygg og Eiendom (BBE) forvalter kommunens bygg.

I et annonse i Bergens Tidende sist mandag ble private firma invitert til å delta i en konkurranse om en rekke mindre byggearbeider. Konkurransen dreier seg om i alt 20 småjobber på inntil 150.000 kroner stykket.

To dager seinere la byrådet frem en kuttpakke der hele resten av kommunens vedlikeholdsbudsjett, 25 millioner kroner, er strøket.

Samtidig vokser byggvedlikeholdsavdelingen fra dagens 90 ansatte til 260 personer. Alle vaktmestre ved skoler, barnehager og andre kommunale institusjoner rundt i bydelene blir overført til denne avdelingen når bydelsreformen avvikles 1. juli.

Hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland i Tekniske Avdelingers Forening (TAFO) reagerer derfor sterkt på denne utlysningen av arbeid til private:

— Samtidig som det kan gå mot arbeidsmangel for byggvedlikehold, tilbyr Bergen kommune aktuelle arbeidsoppgaver for egne ansatte til det private marked, skriver Hjelmeland i brevet til byråden.

Byggvedlikehold, som kunne vært utført disse ombyggingsarbeidene, er ikke spurt om avdelingen har ledig kapasitet. Heller ikke har avdelingen fått lov å delta i konkurransen, skriver Hjelmeland.

Byråd Lisbeth Iversen opplyser til Bergens Tidende at hun nå vil innkalle BBE og TAFO til et møte og diskutere saken.

.