Ap vil slå ring om enhetstaksten i Bergen, hvis partiet får makt i fylkeskommunen.

– Vi har en sterk intensjon om å opprettholde ordningen med en pris i hele Bergen.

– Hva med å utvide enhetstaksten til å dekke også omegnskommunene?

– Det kan være hensiktsmessig, men vi må ikke tape av syne alle kollektivpassasjerene utenfor bergensregionen. I første omgang ønsker vi å få en prislapp på hva det vil koste å harmonisere takstene, slik at vi slipper dagens prishopp, sier Handeland.

Filip Rygg er rådgiver for miljø— og byutviklingsbyråden i Bergen og sitter i fylkestinget for KrF. I går morges sto han på Nesttun Bussterminal og delte ut gratis verdikort pålydende den symbolske summen 23 kroner.

Rygg er ikke bekymret for at fylkeskommunen skal reversere vedtaket om enhetstakst når de overtar ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen.

– Nei. Det er ikke mulig å gå tilbake på en slik ordning, sier Rygg, som snarere tror at enhetstaksten kan utvides til flere kommuner.