• Presten mente kvinnen var besatt av onde ånder. Vi måtte samle folk til bønn for henne for å drive de onde åndene ut. Slik forklarte en soknediakon fra Bergensområdet seg for Frostating lagmannsrett i Ålesund fredag.

Han viste til samtaler han hadde hatt med den 44 år gamme presten fra Sunnmøre som er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt overfor sine tre små døtre og overfor en kvinne han var sjelesørger for.

Kvinnen forklarte seg for retten fredag, men uten at pressen fikk være til stede.

Sjelesorg

Kvinnen har hatt store psykiske problemer, og har gått i sjelesorg hos flere prester, også hos soknediakonen fra en menighet nær Bergen. Soknediakonen påberopte seg sin taushetsplikt, og nektet å si noe i retten om oppgaven hans som sjelesørger. Men han fortalte om hyppig kontakt med presten fra Sunnmøre.

— Misbrukte makt

Da saken var oppe i herredsretten mente retten at den tiltalte presten misbrukte stillingen sin som prest og sjelesørger gjennom flere år.

"På en utilbørlig måte utnyttet han det overtaket han hadde i forhold til kvinnen for å skaffe seg utuktig omgang," står det i dommen.

I tillegg til ulik seksuell aktivitet, skal slag med pisk, bjørkeris og belte ha inngått i behandlingen.

(NTB)