• Jeg har inngått forlik om arbeidsoppgavene. Men jeg har ikke inngått forlik om trakasseringen og maktmisbruket, sier kvinnen som gikk til arbeidsrettssak mot Forsvaret.

Kvinnen følte seg presset til å akseptere forliket hun ble tilbudt. Dels av økonomiske årsaker, dels fordi hun følte at dommeren ønsket det slik.

BT skrev onsdag i forrige uke om en 55-årig kvinne som har vært ansatt i Forsvaret i 30 år. Hun følte seg presset ut av sin stilling som kontorleder i Forsvarsbygg på Haakonsvern. Hun fortalte retten at en offiser har trakassert henne i flere år, samt at hun blant annet er nektet tilgang til Forsvarets intranett, fratatt masternøkkel og autorisasjon til graderte arkiv, til tross for at hun var sikkerhetsoffiser. Hun sa også at hun stort sett satt igjen med rutineoppgavene.

I arbeidsrettssaken, som startet i forrige uke, krevde hun lederjobben og arbeidsoppgavene tilbake samt 350.000 kroner i erstatning.

I saken argumenterte Forsvaret med at de endringene hun hadde fått i arbeidsoppgaver lå innenfor arbeidsgiverens styringsrett.

— Forliket innebærer at jeg slipper å betale saksomkostningene. Men jeg må akseptere den stillingsbeskrivelsen jeg har nå, sier hun.