— Problemet med utenlandske sjåfører på norske veier kjenner vi godt til. Norske transportselskaper bruker disse sjåførene for å spare penger og gambler ofte med sikkerheten. Vi har snakket med utenlandske sjåfører fra utenlandske firma som blir presset til å kjøre med overlast i Norge. Nekter de å ta med overlast, så har de ikke jobb når de kommer hjem, sier leder Jan Sivertsen i Vestnorsk Transportarbeiderforening til bt.no.

— Brytes over en lav sko

Sivertsen viser til kabotasje-bestemmelsene . Disse går kort fortalt at går ut på at utenlandske sjåfører ansatt i utenlandske firma kan kjøre i Norge i syv dager med maks tre turer internt. Disse bestemmelsene vet norske myndigheter brytes over en lav sko.

— Det er ikke lastebilfirmaene i Norge som er problemet. Det er speditørselskapene, som Bring, Schenker, Tollpost, DHL med flere. De har ikke egne biler, men er de store bestillerne av transport i Norge. Det skal ha transporten billigst mulig og bruker utenlandske firma. Noe som går ut over sikkerheten på norske veier, sier fagforeninglederen.

— Må lære språk og vestlandsveier

- Dette er utenlandske sjåfører som kjører for utenlandske firma. Hva med utenlandske sjåfører ansatt i norske firma?

— Forholdene er bedre når utlendingene er ansatt i norske firma. Noen firma tar opplæringen av sjåførene på alvor og noen gjør det overhodet ikke. Det viktigste er at sjåførene i tillegg til språk, også får opplæring om å kjøre i Norge og å kjøre på veiene på Vestlandet, mener Sivertsen.

På ville GPS-veier

— Nå skal du høre hvor gale det kan være. Ute på Grimstadneset kommer en latvisk sjåfør kjørende med et semivogntog. Han stopper en bussjåfør og spør på svært dårlig engelsk om han er på rett sted. Mannen hadde kjørt på GPSen. Egentlig skulle han til Grimstad på Sørlandet. Ikke hadde han lov å kjøre semivogntoget på veiene på Grimstadneset engang, forteller Sivertsen.